Smart Cert


Certificari ISO 9001          Certificari ISO 14001          Certificari OHSAS 18001          Certificari ISO 22000          Certificari ISO 27001          Certificari SA 8000

<< Înapoi

Obligativitatea acceptarii in licitatii a certificatelor emise de organisme independente
Data adaugarii: 08 November 2011

Citat din OUG 34 / 2006 actualizata in 03.01.2011, autoritatile contractante sunt obligate sa accepte in licitatii certificatele de calitate, respectiv mediu emise de organisme independente fara a obliga participantii sa aduca certificate acreditate:

"PARAGRAFUL 6

Standarde  d e  asigurare  a calitatii

ART. 191

In cazul in care solicita prezentarea unor certificate, emise de organisme independente, prin care se atesta faptul ca operatorul  economic  respecta  anumite  standarde  de  asigurare a calitatii, autoritatea contractanta trebuie sa se raporteze la  sistemele  de  asigurare  a  calitatii  bazate  pe  seriile  de standarde europene relevante, certificate de  organisme  conforme  cu  seriile  de  standarde  europene  privind  certificarea.

ART. 192

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente  emise  de  organisme  stabilite  in alte  state  ale  Uniunii  Europene.

ART. 193

In  cazul  in  care  operatorul  economic  nu detine un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta,  aceasta din  urma  are  obligatia  de  a accepta  orice  alte  probe sau dovezi prezentate de operatorul economic  respectiv, in masura in care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al calitatii.

PARAGRAFUL 7

Standarde  de  protectie  a  mediului

ART. 194

In  cazul  in care solicita ca  demonstrarea  masurilor  prevazute  la  art.  188  alin.  (2)  lit.  f)  si  alin.  (3)  lit.  e)  sa  se  realizeze prin  prezentarea  unor  certificate,  emise  de  organisme  independente,  prin  care se  atesta  faptul  ca  operatorul economic  respecta  anumite  standarde  de  protectie  a  mediului,  atunci  autoritatea  contractanta trebuie sa se raporteze:

a) fie  la  Sistemul  Comunitar  de  Management  Ecologic  si  Audit  (EMAS);

b) fie  la  standarde  de  gestiune ecologica bazate pe seriile de standarde europene sau internationale  in  domeniu, certificate de organisme conforme cu legislatia comunitara ori cu standardele europene sau internationale privind certificarea.

ART. 195

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, autoritatea contractanta are obligatia de a accepta certificate echivalente  emise  de  organisme  stabilite  in alte  state  ale  Uniunii  Europene.

ART. 196

In  cazul  in  care  operatorul  economic  nu  detine  un  certificat de mediu astfel  cum  este  solicitat  de  autoritatea contractanta, aceasta din urma are obligatia de a accepta  orice  alte  probe  sau dovezi  prezentate  de  operatorul  economic respectiv, in masura in careprobele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzator al protectiei mediului."

 

prima pagina | despre noi | informatii | contact | cine suntem | servicii | parteneri | intrebari frecvente | stiri si evenimente | cerere de oferta
certificari ISO 9001 | certificari ISO 14001 | certificari OHSAS 18001 | certificari ISO 22000 | Certificari ISO 27001 | Certificari SA 8000 | sitemap

©2009 SMART CERT

Web Design : Softconcept - Gazduire web : Windows hosting
Afacericertificare iso